Hướng dẫn đăng ký kinh doanh

Home » Mẫu hợp đồng dịch vụ

Mẫu hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ sẽ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ có trách nhiệm trả tiền cho bên cung ứng.

Một mẫu hợp đồng dịch vụ đúng quy cách phải thể hiện rõ ràng quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng và bên cung ứng dịch vụ. Loại hợp đồng này ngày càng trở nên thông dụng trong xã hội của chúng ta vì nhu cầu phát triển các loại hình dịch vụ ngày càng gia tăng.

vkkby_9lzBUW7BCK6nU4YKagmzKUv1cClsZx4YMZ