Hướng dẫn đăng ký kinh doanh

Home » Văn bản pháp luật

Luật

Luật

 1. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hộiCăn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã ...

Mẫu hợp đồng dịch vụ

Mẫu hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ sẽ thực hiện công việc cho bên ...

Văn bản pháp quy về lao động – nhân sự

Văn bản pháp quy về lao động – nhân sự

Văn bản pháp quy về lao động - nhân sựLuật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hộiNghị định 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy ...

Văn bản pháp luật về Lao động – BHXH

Văn bản pháp luật về Lao động – BHXH

STTTÊN VĂN BẢN – NGÀYBAN HÀNHBẤM VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ TẢI VĂN BẢN01Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 Luật ...

Văn bản về đăng ký kinh doanh

Văn bản về đăng ký kinh doanh

VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH-  Luật Doanh nghiệp năm 2005.-  Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ...

Văn bản pháp luật về thuế

Văn bản pháp luật về thuế

TTSỐ VĂN BẢN – NGÀY BAN HÀNHNỘI DUNG VĂN BẢNBẤM VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ DOWNLOAD01Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 Quy ...

Luật Tố tụng hành chính

Luật Tố tụng hành chính

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính và các Pháp lệnh sửa đổi bổ sung đã tạo điều kiện cho việc ...

Văn bản pháp luật Đầu tư

Văn bản pháp luật Đầu tư

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT                                                ********** STTTÊN VĂN BẢN PHÁP LUẬTNGÀY BAN HÀNHTÌNH TRẠNGLINK VĂN BẢN1.Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực kể ...

Văn bản pháp luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật Doanh nghiệp

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN  ************                               STTTÊN VĂN BẢN PHÁP LUẬTNGÀY BAN HÀNHTÌNH TRẠNGLINK VĂN BẢN1.Luật Doanh nghiệp số ...