Hướng dẫn đăng ký kinh doanh

Home » Góc tư vấn » TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế GTGT theo quý

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo ...

Một số quy định về Thuế có hiệu lực từ 01/7/2013

Một số quy định về Thuế có hiệu lực từ 01/7/2013

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp ...