Hướng dẫn đăng ký kinh doanh

Home » Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

thanh lap doanh nghiep

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
(Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính ph về đăng ký doanh nghiệp;
 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn thi hành nghị định 78/2015/NĐ-CP vê Đăng ký doanh nghiệp)
****
HỒ SƠ GỒM:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ;
2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ ;
4. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
5. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 Số lượng hồ sơ: 01 bộ