Hướng dẫn đăng ký kinh doanh

Home » Dịch vụ

Khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế GTGT theo quý

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo ...

Thuế môn bài

Thuế môn bài

Mức thuế môn bài và những loại thuế phải nộp khi kinh doanhMức thuế môn bàiThông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ tài chính ...

Tài sản cố định

Tài sản cố định

Trong kế toán Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất (từng đơn vị tài sản ...

Dịch vụ Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

Dịch vụ Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

I. KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP: Kiểm toán độc lập là hoạt động không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường với vai trò mang lại ...

Dịch vụ thực hiện – Kế toán

Dịch vụ thực hiện – Kế toán

 DỊCH VỤ TƯ VẤNDịch vụ thực hiện trong lĩnh vực tư vấn Thuế - Kế toánI.   Tư vấn giải đáp những thắc mắc về các loại thuế ...

CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ(Luật Đầu tư 2014 Luật số 67/2014/QH13Nghị Định 118/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ...

Dịch vụ kế toán uy tín trọn gói tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ kế toán uy tín trọn gói tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ kế toán uy tín trọn gói tại Thành phố Hồ Chí Minh1/ Mô tả dịch vụ kế toán trọn gói- Dịch vụ kế ...

ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI(Luật Đầu tư 2014 Luật số 67/2014/QH13Nghị Định 83/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư ra nước ngoài)*********A ...

Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

 HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN(Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký ...

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh – DNTN

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh – DNTN

 Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanhHỒ SƠ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANHDOANH NGHIỆP TƯ NHÂN****(Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ...

1 2