Hướng dẫn đăng ký kinh doanh

 • Khai thuế GTGT theo quý
  Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức ...
 • Thuế môn bài
  Mức thuế môn bài và những loại thuế phải nộp khi kinh doanhMức thuế môn bàiThông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ tài chính quy định về mức thuế môn bài phải nộp đối với các tổ chức kinh tế căn cứ vào mức vốn đăng ...
 • Tài sản cố định
  Trong kế toán Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất (từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản liên kết với nhau để thực hiện ...
 • Dịch vụ Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính
  I. KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP: Kiểm toán độc lập là hoạt động không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường với vai trò mang lại độ tin cậy cho các thông tin tài chính thông qua các báo cáo tài chính đã được kiểm toán, qua đó, ...
 • Luật
   1. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hộiCăn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ ...
 • Mẫu hợp đồng dịch vụ
  Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ sẽ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ có trách nhiệm trả tiền cho bên cung ứng.Một mẫu hợp đồng dịch vụ đúng quy ...
 • Văn bản pháp quy về lao động – nhân sự
  Văn bản pháp quy về lao động - nhân sựLuật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hộiNghị định 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao độngThông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ ...
 • Văn bản pháp luật về Lao động – BHXH
  STTTÊN VĂN BẢN – NGÀYBAN HÀNHBẤM VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ TẢI VĂN BẢN01Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 Luật quy định về bảo hiểm xã hội. 02Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm y ...
 • Văn bản về đăng ký kinh doanh
  VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH-  Luật Doanh nghiệp năm 2005.-  Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. -  Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh ...
 • Văn bản pháp luật về thuế
  TTSỐ VĂN BẢN – NGÀY BAN HÀNHNỘI DUNG VĂN BẢNBẤM VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ DOWNLOAD01Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu ...
 • Luật Tố tụng hành chính
  Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính và các Pháp lệnh sửa đổi bổ sung đã tạo điều kiện cho việc giải quyết các khiếu kiện hành chính, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của ...
 • Văn bản pháp luật Đầu tư
  DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT                                                ********** STTTÊN VĂN BẢN PHÁP LUẬTNGÀY BAN HÀNHTÌNH TRẠNGLINK VĂN BẢN1.Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 26/11/2014Còn hiệu lựchttp://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46750&Keyword=67/2014/QH132.Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư12/11/2015 Còn hiệu lựchttp://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=92899&Keyword=118/2015/N%C4%90-CP3.Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định ...
 • Về chúng tôi

  Công ty TNHH Luật Ngày Nay ( Today Law Firm) được thành lập vào thời điểm Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Tuy công ty mới thành lập nhưng được đánh giá là một công ty luật có uy tín, khá thành công tại Việt Nam vì chất lượng dịch vụ, phong cách làm việc và tinh thần trách nhiệm.

  Hỏi đáp

  Tin tức